Kakšen lovilec maščob potrebujete?

Lovilec maščob je zelo pomembna naprava, ki preprečuje onesnaževanje podtalnice in vodnih virov z lahkimi tekočinami. Na tak način se snovi, ki bi lahko onesnažile vodo, če bi odtekle v kanalizacijo, okolje ali vodotok, ločijo od preostale vode, zato je treba takšno napravo vgraditi povsod, kjer bi lahko prišlo do takšnega onesnaženja. To so na primer različne vrste obratov, pri čemer pa je od tega, s kakšnim namenom ga boste uporabljali, odvisno, kakšno napravo sploh potrebujete.

Ali potrebujete lovilec maščob ali lahkih tekočin?

Lovilec maščob je namenjen separaciji maščob rastlinskega in živalskega izvora, zato se ga uporablja pri obratih, kot so kuhinje, gostinski obrati, predelovalnice mesa, v živilski industriji in še marsikje drugje. Glede tega, ali bi bil tak separator primeren za vaše potrebe, je treba pogledati evropski uredbi SIST EN 1825-1 in SIST EN 1825-2, ki natančno določata, kateri obrati morajo imeti vgrajen takšen separator in kakšen mora biti.

Druge vrste obratov namreč potrebujejo drugačen separator, in sicer tako imenovan lovilec lahkih tekočin, ki pa je namenjen predvsem separaciji mineralnih in sintetičnih olj ter goriva – bencina, dizla itd. Zato so takšne vrste separatorji primerni za bencinske črpalke, avtomehanične delavnice, parkirišča, industrijske obrate, cestišča in podobno. Njihovo uporabo in primernost za določeno vrsto površine ali obrata določata evropski uredbi SIST EN 858-1 in SIST EN858-2.

Pri izbiri je torej treba natančno preveriti, ali je določen lovilec maščob sploh primeren za vas oziroma za kakšno napravo gre in kaj točno je z njo možno ločevati. To je pomembno tako z vidika varovanja okolja in vodnih virov kot tudi z vidika zakonodaje, ki jo je pri tem treba upoštevati. Tako boste bolje informirani o tem, kakšno vrsto naprave sploh potrebujete, prav tako pa je treba razmisliti tudi o njenih preostalih tehničnih značilnostih, kapaciteti, dimenzijah, načinih vgradnje in uporabe itd. Pri izbiri vam lahko pomaga vaš projektant, na katerega se lahko obrnete z vsemi vprašanji o tem, kakšno napravo sploh potrebujete, prav tako pa vam bodo na takšna vprašanja znali odgovoriti tudi proizvajalci separatorjev.