Kje je na voljo Siemens šolanje?

siemens šolanje

Vas zanima Siemens šolanje v Sloveniji? Kje poteka? Kakšni tečaji so na razpolago, kdaj potekajo in koliko stanejo? Ali so primerni tudi za začetnike oziroma kakšno začetno znanje je potrebno, da se lahko prijavite na njih? Ali udeležence takšen tečaj pripravi na samostojno delo in jih dobro nauči krmiljenja? Kakšni PLC krmilniki se uporabljajo na takšnih tečajih in s katero opremo se na njih seznanijo udeleženci?

Vadbeni center v Celju

Siemens šolanje poteka v vadbenem centru v Celju. Omenjeni center je namenjen prav izobraževanju s področja avtomatizacije in industrijskih rešitev, zato nudi različne tečaje, na katerih lahko udeleženci oziroma tečajniki pridobijo temeljito strokovno znanje s področja krmiljenja in PLC programiranja. Takšni tečaji so namenjeni vsem, ki bi želeli pridobiti znanje s tega področja, predvsem pa:

  • programerjem,
  • sistemskim inženirjem,
  • projektantom,
  • serviserjem,
  • vzdrževalcem avtomatiziranih postrojev itd.

Uporaba krmilnika Simatic S7 v okolju TIA portal

Na tečajih se udeleženci lahko seznanijo z najnovejšo opremo iz serij S7-1500 in S7-1200, pri samem krmiljenju pa bodo uporabljali predvsem krmilnik Simatic S7 v okolju Tia portal, ki je zasnovano prav v ta namen. Pri tem so na voljo različni tečaji, ki so prilagojeni znanju udeležencev in temu, kaj bi se na tečaju radi naučili.

siemens plc programiranje

Na začetnih tečajih se tako lahko udeleženci naučijo osnovne krmilne logike, ki je potrebna za PLC programiranje enostavnih procesov, prav tako pa se naučijo tudi osnovne diagnostike, ki jo je nujno treba dobro poznati pri takem delu. Kljub temu da gre za čiste začetnike, ki se prej s krmiljenjem niso ukvarjali oziroma še niso poznali opreme, ki se uporablja v ta namen, lahko že na takšnem začetnem tečaju dobijo veliko znanja, predvsem pa je poudarek na tem, da se naučijo samostojno opravljati nekatere naloge. Na tečaju je tako poudarek na pridobivanju praktičnega znanja, ki ga lahko udeleženci uporabijo samostojno.

V primeru, da bi po začetnem tečaju udeleženci želeli svoje znanje še nadgraditi ali ga poglobiti, pa se lahko vpišejo tudi na nadaljevalne tečaje. Njihovi programi so zasnovani tako, da udeležence postopoma pripravijo na samostojno delo na tem področju, torej na to, da lahko takšno delo opravljajo kot svojo zaposlitev. Ker so takšni kadri zelo iskani, je udeležba na takšnih tečajih lahko tudi nekaj, kar vam omogoči boljši karierni razvoj.