Linijsko odvodnjavanje je zelo učinkovito

Linijsko odvodnjavanje je vsekakor zelo učinkovito, zato postaja vedno bolj pogosta izbira tako na zasebnih kot na javnih površinah. Zaradi velike zmogljivosti in učinkovitosti, ki jo imajo linijske kanalete, ni nič čudnega, da se zanje odloča toliko ljudi in da postajajo tako zelo priljubljene, da pogosto nadomeščajo točkovne sisteme, ki bi se sicer prav tako lahko uporabljali v ta namen. Sploh, ker so si kanalete med seboj zelo različne, kar pomeni veliko možnosti izbire glede na specifične značilnosti določene površine ali potrebe uporabnikov, s tem pa tudi možnost, da vsak uporabnik med njimi poišče sebi ustrezne.

Meteorno vodo je treba učinkovito odvesti

Vgradnja sistema za meteorno vodo je zelo pomemben del urejanja okolice. Z njo namreč lahko uspešno preprečimo nastajanje težav z meteorno vodo, ki žal nikakor niso redke. V kolikor se pri tem odločite za linijsko odvodnjavanje, bo za meteorno vodo gotovo dobro poskrbljeno, saj taki sistemi veljajo za zelo učinkovite ter se dobro obnesejo na praktično vseh vrstah površin. Tako boste z njihovo pomočjo lahko čisto vso meteorno vodo z neke površine odvedli v najkrajšem možnem času ter poskrbeli, da vam ta ne bo povzročala prav nobenih težav. Pri tem pa je brez dvoma pomembno naslednje:

  • kakšen sistem v ta namen izberete,
  • kako kakovosten je sistem, ki ga izberete,
  • da je sistem prilagojen površini in njenim zahtevam,
  • da so pri načrtovanju sistema upoštevani prav vsi dejavniki,
  • da je sistem strokovno načrtovan,
  • da se meteorna voda steka stran od objektov,
  • da je meteorna voda speljana tako, da lahko na varnem mestu ponikne v zemljo,
  • da izberete kakovosten sistem zanesljivega proizvajalca,
  • da poskrbite tudi za ustrezno vgradnjo.

Kanalete za linijsko odvodnjavanje

Linijsko odvodnjavanje RECYFIX®PRO

V kolikor izberete linijsko odvodnjavanje, boste potrebovali ustrezne kanalete. Slednje morajo imeti dimenzije, pretok in ostale značilnosti prilagojen potrebam površine oziroma količini meteorne vode, ki jo je treba odvesti. Zato je pred njihovo izbiro treba najprej potreben hidravlični izračun, ki nam pove, kakšna mora biti zmogljivost kanalet na izbrani površini, da bo ta zadostila potrebam po odvajanju meteorne vode. Ker je vsaka površina specifična, je treba ta podatek izračunati za vsako površino posebej, na splošno pa velja, da na nekaterih vrstah površin zadostujejo tudi manj zmogljivi sistemi, medtem ko je na drugih vrstah površin zaradi namembnosti njihove uporabe in različnih drugih dejavnikov treba poskrbeti za večjo zmogljivost.