Pisanje člankov (Copywriting)

Potrebujete SEO članek ali objavo za blog? Ali pa bi radi objavili PR članek v enem od časopisov ali kakšnem od spletnih medijev? Morda potrebujete članek za vaš interni časopis, v katerem bi radi predstavili novosti v vašem prodajnem programu svojim zaposlenim in poslovnim partnerjem?

Hitro in kakovostno pisanje člankov vam omogoča Spletno Pero!

Ko se odločate o tem, komu zaupati pisanje člankov, mora biti na prvem mestu kvaliteta napisanega. Zelo pomembno je namreč, da pisec zna o vsebini pisati na privlačen način ter hkrati verodostojno. Profesionalni pisci na podlagi izkušenj znajo pisati skorajda o vsaki temi in to tako, da vzbudijo zanimanje in pozornost. Znajo predstaviti tudi suhoparne podatke na zanimiv način, ki pritegne bralce. Zaradi tega so oni pravi naslov za to nalogo.

Če potrebujete članek za splet oziroma spletno besedilo, je pomembno tudi, kako je to strukturirano. Dejstvo je, da bralci spletna besedila berejo drugače kot ostala in marsikdaj vsebino le preletijo. Zato je treba odebeliti določene ključne dele teksta, ga izpostaviti z večjimi črkami ali alinejami, pomembno pa je uporabiti tudi dovolj veliko število naslovov in podnaslovov. Najpomembnejša sta zagotovo naslov in prvi odstavek, saj se na podlagi prebranega bralec odloči, ali bo z branjem nadaljeval ali ne.

Pri pisanju člankov je treba imeti vedno v mislih tudi naslovnika. Treba se je vprašati, komu je določen članek namenjen ter temu prilagoditi tudi njegovo vsebino in slog pisanja. Ni namreč vseeno, ali bralce vikamo ali tikamo, jih nagovarjamo direktno ali bolj posredno, uporabimo humor ali se sklicujemo na znanstvene raziskave … Vse to so detajli, ki pomembno vplivajo na to, kako bo bralec sprejel informacije v besedilo. Vplivajo pa tudi na to, ali bo besedilo sploh prebral.

Seveda pa niso vsa besedila namenjena le bralcem. Tako imenovani SEO članki so prvenstveno namenjeni SEO optimizaciji. To pomeni, da morajo vsebovati točno določeno število izbranih ključnih besed ter biti napisani v skladu z določenimi pravili, ki se jih je treba držati.