Separator – lovilec olj za najučinkovitejšo zaščito okolja

Separator AQUAFIX PP

Na sploh se separator – lovilec olj koristno uporablja za zaščito okolja. Takšna sredstva poskrbijo za ohranjanje vodnih tokov pred vnosom škodljivih olj, maščob, škroba. S tem pa bistveno torej poskrbijo za njihovo zaščito.

Lovilec lahkih tekočin deluje na principu mehanskega procesa ločevanja. To pomeni, da za delovanje ne potrebuje črpalke, motorjev ali kakšnega drugega agregata. Posledično takšna naprava ne povzroča nobenega hrupa in je namenjena predvsem za učinkovito ločevanje mešanic substanc.

Bistveno je torej tudi to, da znate razločevati med lovilci lahkih tekočin in lovilci maščob.

Separatorji maščob in separatorji lahkih tekočin

Za okolje precej resen problem lahko predstavlja onesnaževanje voda in podtalnice z lahkimi tekočinami. Odlična rešitev za to je lahko separator – lovilec olj oziroma lovilec maščob. Takšna naprava je nameščena na mesto med izvorom onesnažene vode ter izlivom vode v javno kanalizacijo, ponikanje ali vodotok.

Separator onesnaževalce učinkovito loči iz odpadne vode in na takšen način zagotovi, da lahko bolj čista voda odteka v samo kanalizacijo, vodotok ali pa gre v ponikalnico. Slednje pomeni, da se ponovno vrne v naravni vodni krog.

Kje je treba nujno vgraditi lovilca olj

Separator torej pogosto najdemo tudi pod izrazom oziroma imenom lovilec olj. Treba ga je nujno vgraditi tam, kjer lahko prihaja do odvodnjavanja površin onesnaženih z lahkimi tekočinami, kot so na primer mineralna olja, ogljikovodiki.

Po drugi strani pa se mora separator – lovilec maščob, tako rastlinskih kot živalskih, vgraditi ob iztokih mlekarn, kuhinj, predelovalnic mesa, priprave hrane ter podobno.

Kako separator – lovilec olj deluje

lovilec olj iz jekla

Osnovno delovanje oziroma princip separatorjev temelji na razliki med komponento in specifično težo vode. Komponenta predstavlja torej tekočino, ki se je želimo znebiti, na primer olje. Vemo, da imajo nekatere tekočine manjšo specifično težo v primerjavi z vodo. To so na primer maščobe, olje, goriva. Posledično plavajo na površini vode. Ko odpadna voda priteče v lovilca, se v njem umiri, lažja komponenta pa se prične izločati.

Zaradi vzgona tekočina splava na gladino vode. Manjše kapljice lažje komponente se v koalescentnih lovilcih lahkih tekočin adhezijsko primejo, in sicer na poseben filter. Nato pričnejo rasti. V nekem trenutku je sama molekula zadosti velika in zaradi vzgona lahko splava na površino.

Izvedbe separatorjev

Separator – lovilec olj je na voljo v različnih izvedbah, tako kot tudi separatorji na sploh. Med seboj se predvsem razlikujejo po obliki, materialu ter po številnih tehničnih rešitvah.