Kanalete za odvodnjavanje in njihova uporaba

kanalice za odvodnju

S kakšnim namenom se vgrajujejo kanalete za odvodnjavanje in ali je njihova vgradnja nujna? Zakaj včasih za to ni poskrbljeno in ali lahko to privede do kakšnih težav? Kako so v preteklosti reševali težave z meteorno vodo, ko še ni bilo takšnih sistemov v ta namen kot danes? Kakšne rešitve sploh obstajajo za preprečevanje težav za meteorno vodo, kakšna je njihova vzdržljivost in življenjska doba in ali takšni sistemi zahtevajo tudi kakšno posebno vzdrževanje?

Odvod meteorne vode nekoč in danes

Dandanes se na srečo več kot dobro zavedamo, kako pomembno je na vsaki površini poskrbeti za meteorno vodo. Tako se je možno zelo učinkoviti izogniti različnim težavam, ki jih bi ta sicer lahko povzročila, zaradi česar je pametno na vsako površino vgraditi ustrezne odtočne jaške oziroma kanalate za odvodnjavanje. Nekoč za to ni bilo povsod poskrbljeno, vendar se je treba zavedati, da nekoč tudi ni bilo toliko pozidanih površin, ceste pogosto niso bile asfaltirane in podobno. Zaradi tega je meteorna voda lahko naravno poniknila v tla, ne da bi jo bilo treba posebej odvesti. Kljub temu pa se je tudi včasih dogajalo, da je meteorna voda povzročala različne težave, zalivala dvorišča in kleti in podobno. Temu se je danes na srečo možno izogniti z vgradnjo ustreznega sistema, ki poskrbi za to, da do tega ne pride.

Kako delujejo kanalete za odvodnjavanje?

Sistemi, ki so namenjeni za odvod meteorne vode, to odvedejo na za to predvideno mesto, kjer ta ponikne v zemljo. To mesto mora biti stran od objektov oziroma skrbno izbrano tako, da voda tam lahko varno ponikne, ne da bi povzročala kakšne težave. Na to mesto se namreč steka voda iz celotne površine ali parcele.

Nekateri zato na to mesto namestijo zgolj odtočni jašek, vendar pa je običajno bolj učinkovito, če poleg njega vgradimo tudi ustrezne kanalete za odvodnjavanje, vzdolž katerih se nenehno steka meteorna voda, ta pa je tako usmerjena direktno k odtoku, ne da bi vmes lahko skrenila s poti in povzročila kakršno koli škodo. S tega vidika je zelo pomembno tudi to, kakšne so te kanalete, kako zmogljive so in kakšen pretok imajo. Čim večja bosta namreč pretok in njihova zmogljivost, tem hitreje in bolj učinkovito bodo lahko odvedle meteorno vode, zaradi česar z njo ne bo nobenih težav tudi v primeru, če se je bo nabralo zelo veliko. Spričo podnebnih sprememb in vedno obilnejših deževij se je zato smiselno odločiti za čim bolj zmogljiv sistem za odvod meteorne vode.